# بصیرت

مفهوم بصیرت

میان بَصَر که تأمین کننده نور ظاهرى، و بصیرت که آورنده نور باطنى است، تفاوت بسیار است؛ مانند:  1. نور ظاهرى، تنها با بینایى انسان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید