سروده ای از مقام معظم رهبری

بصیرت در این دوران و در همه‌ى دورانها به معناى این است که شما خط درگیرى با دشمن را تشخیص دهید . (مقام معظم رهبری )

سرخوش زسبـوی غم پنهــانی خویشم 
چون زلف تو سرگرم پریشانی خویشم 

در بزم وصال تو نگـویـم زکم و بیـش 
چون آینه خو کرده به حیرانی خویشم 

لـب بـاز نکـردم به خروشـی و فغـانی 
مـن محـرم راز دل طـوفــانـی خویشم 

یک چند پشیمان شدم از رندی و مستی 
عمری است پشیمان زپشیمانی خویشم 

از شوق  شکرخند  لبـش جان نسپـردم 
شرمنـده جانـان ز گران جانـی خویشم 

بشکسته ‌تر ازخویش ندیدم به همه عمر 
افسرده دل از خویشم و زندانی خویشم 

هر چند « امین » ،  بستۀ  دنیا نیـم اما 
دلـبـسـتـۀ یــاران خــراسـانـی خویشم

/ 1 نظر / 21 بازدید

گاهی حس ها گاهی آدم ها سوژه اند نوشتن ابری می شود برای باریدن